இனி உதயநிதி படங்களும் அரசியலாகும்

இனி உதயநிதி படங்களும் அரசியலாகும்

சும்மாவே ஆடுபவர்களுக்கு சலங்கை கட்டி விட்டதைப் போல ஆகிவிட்டது உதயநிதிக்கு தி.மு.க வழங்கி இருக்கும் பதவி. இனி தி.மு.க இளைஞர்களுக்கு கேடயமாக உதயநிதி இருப்பார் என்று பலரும் கொளுத்திப் போட கலகலத்துக் கிடக்கிறது கழக வட்டாரம். சினிமாவில் கூடாரம் காலியான நிலையில் உதயநிதி அரசியலுக்குப் போய்விட்டார் என்று பலர் புறங்கதவு வழியாகப் பேசினாலும் உதயநிதி கைகளில் படங்களுக்குப் பஞ்சமே இல்லை. என்ன ஒன்று. இனி அவரது படங்கள் எல்லாமே அரசியலாக்கப் படும். அவர் படத்தில் டாவடிக்கும் காட்சியில் கூட அரசியல் குறியீடு இருக்கிறதா? என்று கூர்ந்து கவனிக்கும் சமூகம்..படத்தின் தயாரிப்பாளராகவும் உதயநிதியே இருந்து விட்டால் யாருக்கும் எந்தப்பாதகமும் இல்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Lost Password

Sign Up